קרן זוהר טסלר

כניסה למערכת הניהול

נר קטן יכול להאיר חשכה גדולה.
חשכה גדולה לא יכולה לכבות נר קטן

~ פתגם סיני ~