קרן זוהר טסלר

כניסה למערכת הניהול

מרבית האנשים רואים שינוי כאיום ולא כאתגר.
הם רואים אותו כהרסני למוכר ולנוחיותו,
במקום לראותו כיוצר של החדש והמלהיב

~ נידו קוביין ~