קרן זוהר טסלר

כניסה למערכת הניהול

היה אדיב לאנשים שתפגוש בדרכך כלפי מעלה, כי עתיד אתה לפגוש
אותם שוב ברדתך למטה

~ וילסון מיזנר ~