קרן זוהר טסלר

כניסה למערכת הניהול

מי שמצליח ניחן בהתלהבות. עבודה טובה לעולם אינה נעשית בדם קר,
כי החום מחשל. כל השג גדול הוא סיפורו של לב לוהט

~ א. ב. זו-טאוורן ~