קרן זוהר טסלר

כניסה למערכת הניהול

עקשנות היא זו שהופכת את הבלתי אפשרי לאפשרי, את האפשרי
לסביר,ואת הסביר לנצחי

~ רוברט האף ~