קרן זוהר טסלר

כניסה למערכת הניהול

Quote

ישנם מספיק אנשים שמתארים את המצב כפי שהוא, כעת אנו זקוקים
לכמה שיתארו את המצב כפי שהוא יכול להיות

~ רוברט אורבן ~
Next